خط مشی، ‌ايمنی،‌ بهداشت حرفه ای و محيط زيست

 

شركت قالب های پیشرفته ایران خودرو طراح و سازنده انواع قالب و فیكسچر و تولید كننده انواع قطعات و مجموعه خودرو،‌ سرآمدی در سیستم ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست را ضرورتی برای ایجاد محیطی پاك و سالم، توجه به مسئولیت های اجتماعی و افزایش رضایت ذینفعان می داند.

بر این اساس اقدام به استقرار سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی نموده و اصول زیر را مد نظر قرار داده است:

 • تلاش و تعهد در جهت فراهم آوردن شرایط و محل های کاری ایمن و بهداشتی به منظور پیشگیری از حوادث ، جراحت ها و بیماری ناشی از کار ، برنامه ریزی ، اقدام منظم و مداوم و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و جنبه ها ی آنها
 • تعهد به حفاظت ازسلامت ، ایمنی کارگران و محیط زیست و رعایت موارد مندرج در سازمان ( شامل اسکوپ ، ذینفعان و الزامات و نیازمندیهای آنها و مجموعه عوامل ( درون و برون سازمانی) که با مقصود سازمان مرتبط است
 • همسو نمودن سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی با فرآیندهای کسب و کار سازمان و ریسک و فرصت های مرتبط با سازمان و تامین منابع مورد نیاز
 • پذیرش کلی مسئولیت و پاسخگویی در قبال پیشگیری از جراحات و بیماری های  مرتبط با کار و جنبه های زیست محیطی و همچنین فراهم نمودن محل های کار و فعالیت های ایمن ، بهداشتی و زیست محیطی
 • تلاش جهت حذف ریسک خطرات ، بیماری ها و جنبه های زیست محیطی از طریق ارتقاء سطح فرهنگ، تشویق و مشاركت فعال در خصوص مسائل ایمنی ،بهداشت وزیست محیطی كاركنان بوسیله آموزش مستمر و بهبود مداوم در سیستم ها
 • ایجاد آمادگی به منظور مدیریت مقابله و واكنش در شرایط اضطراری از طریق بالابردن سطح آموزش كاركنان و اجرای مانورهای دوره ای
 • ترویج استفاده بهینه از منابع انرژی از قبیل آب ، برق، سوخت و نیز كاهش ضایعات و برنامه ریزی و اجرای مدیریت پسماند و پساب و ارتقاء سطح آ گاهی کارکنان و پیمانکاران در امور مربوط به چرخه حیات
 • تعهد به ارتقاء عملکرد سیستم های ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی با آموزش و بكارگیری خلاقیت و نو آوری های كاركنان
 • تعهد به پیروی از كلیه الزامات قانونی ، مقررات ملی و بین المللی و سایر الزامات ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی كه سازمان باید رعایت نماید
 • شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی و بهداشتی به منظور کاهش اثرات و پیامد های نامطلوب زیست محیطی ، حذف و کاهش ریسک خطرات،بیماری ها و حوادث ناشی از کار
 • همکاری و تعامل سود مند و اثر بخش با کلیه طرف های ذینفع در زمینه حل مسائل ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی
 • پایبندی به صداقت در گزارش دهی رویداد ها ، خطرات ،جنبه ها ، ریسک ها و فرصت ها به عنوان یک اصل اساسی در سازمان
 • حصول اطمینان از یکپارچگی استراتژی سازمان  با  خط مشی ، اهداف  ایجاد شده
 • اصول ایمنی ، بهداشت حرفه ای ومحیط زیست ، پایه و اساس ارائه خدمات شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو بوده و استاندارد ها  و اهداف این نظام را در برنامه ریزی کلان سازمان ، سرلوحه عمل قرار خواهیم داد . بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی كاركنان و ذینفعان قرار گرفته و انتظار می رود که با درک مفاهیم مندرج و بهره گیری از تمامی توانایی های خود در جهت تحقق اهداف سازمانی گام بردارند .

مدیر عامل : محمدرضا احمدیه

چشم انداز GPI

ارتقا برند سازمان به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه ارائه خدمات طراحی، ساخت قالب و فیکسچر-های کنترلی، تولید قطعات و مجموعه های پرسی مبتنی بر دانش روز با قابلیت رقابت در بازار های ملی و منطقه ای با رویکرد سودآوری پایدار.