شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

انتصاب جعفر جمشیدی به عنوان فرماندهی بسیج شرکت قالبهای پیشرفته ایرانخودرو

تاریخ: چهارشنبه 29-10-1402

Previous slide
Next slide

بسمه تعالی

جناب آقای جعفر جمشیدی طی حکمی از سوی آقای حیدرزاده فرماندهی حوزه 501 نبی اکرم با حضور مدیرعامل محترم شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو آقای عباس ترابی به عنوان فرماندهی بسیج شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو منصوب گردید.