شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

پروژه X9

پروژه X9: قطعات خودرو PEUGEOT PARS

Previous slide
Next slide