شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

پروژه X7

پروژه X7: قطعات خودرو ملی سمند SAMAND

پروژه X7  شامل طراحی و ساخت : 20 دست قالب – 6 دست P/G تعداد 10 دست فیکسچر مونتاژی توسط شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو (GPI) اجرا گردید.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide