شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

مجموعه سازی شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

فرآیندهای مجموعه‌سازی در شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو در 4 سالن تولید می گردد.
سالن های مجموعه سازی شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو : مجهز به آخرین تجهیزات مورد نیاز تولید مجموعه های خودرویی شامل انواع پرس های جوش پیچ ومهره (Projection Welding) ، گان های نقطه جوش (Spot Welding) و تجهیزات جوشکاریCo2 می باشد.
شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو با برخورداری از نیروهای متخصص ، متعهد و با دانش و توان فنی مناسب در تولید قطعات خودرویی ( مجموعه سازی) ، تولید مجموعه های بدنه خودرو را با کیفیت بالا و منطبق با استاندارد های جهانی انجام می دهد.
تیراژ تولید واحد مجموعه سازی شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو ، سالیانه 12,000,000 مجموعه می باشد.
با پایش شاخص‌ و بهبود مستمر فرایندها ، در جهت ارتقا جایگاه TIRE-1 در گروه صنعتی ایران خودرو گام بر می دارند.

سالن 1 مجموعه سازی ( تولید مجموعه IP-Beam 206-207)

در این سالن ، مجموعه های IP-Beam 206,207 به تعداد 45 عدد در ساعت تولید می گردد.
نام دستگاه مشخصات
جوش CO2
GUN هوایی CLASS X
پرس جوش یک طرفه

سالن 2 مجموعه سازی (مجموعه های برون سپاری شده از ایران خودرو)

تولید مجموعه های برون سپاری شده از ایران خودرو در این سالن انجام می گیرد.
نام دستگاه مشخصات
جوش CO2
GUN هوایی CLASS X
GUN هوایی CLASS C

سالن 3 مجموعه سازی (جوشکاری CO2)

این سالن مختص تولید قطعات مونتاژی با جوش CO2 می باشد.
نام دستگاه مشخصات
جوش CO2
GUN هوایی CLASS X
GUN هوایی CLASS C

سالن 4 مجموعه سازی ( تارا )

در این سالن تولید مجموعه های پروژه   K132،P301   خودرو تارا  انجام می گیرد.
نام دستگاه مشخصات
جوش CO2
GUN هوایی CLASS X
پرس جوش دو طرفه
پرس جوش یک طرفه