شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

واحد کنترل کیفیت (QC) شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

تیم کنترل کیفیت (QC) متشکل از بازرسین و کارشناسان که با بهرمندی از دانش مهندسی و رعایت استانداردهای بین المللی مطابق با الزامات و  خواسته های مشتریان ، جهت کنترل محصولات با کیفیت حضور دارند. 

فرایند بازرسی ابعادی توسط پنل گیج (P/G)

– ابزار های کنترلی (پنل گیج و فیکسچر کنترلی ) در یک سالن ایزوله متمرکز می باشد.
– کنترل ابعادی قطعات پرسی و مجموعه ها توسط پنل گیج و فیکسچر کنترلی به کمک ابزارهای دقیق (کولیس دیجیتال-ساعت اندیکاتور- گیجهای و ….) انجام می پذیرد.
– تهیه گزارش بازرسی ابعادی قطعات (PIS) مطابق برنامه کنترل (CP) ، فرایند تکوین محصول ، انجام می گردد.
Previous slide
Next slide