شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

واحد کنترل کیفیت شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

تیم کنترل کیفیت (QC) متشکل از بازرسین و کارشناسان که با بهرمندی از دانش مهندسی و رعایت استانداردهای بین المللی مطابق با الزامات و  خواسته های مشتریان ، جهت کنترل محصولات با کیفیت حضور دارند. 

بخش کنترل کیفی مجموعه های مونتاژی

در این بخش که یکی از مهمترین مراحل تولید محسوب میگردد از بازرسین مجرب جهت انجام تست های مخرب و غیر مخرب مطابق شرح ذیل استفاده میشود.

تست مخرب جوش مقاومتی :

– تخریب نقطه جوش توسط گان تخریب LUKAS، ساخت کشور آلمان
– انجام تست ضربه مطابق استاندارد های جهانی

تست های غیر مخرب (NDT):

– انجام تست گشتاور مهره مطابق با استاندارد C214210
– انجام تست بررسی استحکام جوش توسط قلم و چکش مخصوص