شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

واحد تولید پرس (کلاسیک ) شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

واحد پرس (کلاسیک) شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو در 2 سالن (سبک و سنگین) دارای 16 دستگاه پرس ضربه ای و هیدرولیک از  25 تا 500 تن می باشد.
تیراژ تولید پرس های کلاسیک شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو ،  سالیانه  20,000,000 قطعه می باشد. 
ظرفیت (تن) نوع تعداد ابعاد میز (mm) سازنده
160 S/A 1 1200x760 (ERFURT (GERMANY
160 S/A 1 950x600 RUSSIA
125 S/A 1 1000x600 IRAN
100 S/A 1 700x700 IRAN
100 S/A 1 850x550 IRAN
100 S/A 1 900x600 MULLER (GERMANY)
63 S/A 1 650x650 SCHULLER (GERMANY)
40 S/A 1 620x460 SCHULLER (GERMANY)
40 S/A 1 700x450 KHAVAR PRESS (IRAN)
25 S/A 2 550x410 SCHULLER (GERMANY)

سالن پرس (کلاسیک) سبک

واحد پرس (کلاسیک) سبک دارای 12 دستگاه پرس ضربه ای و هیدرولیک از تناژ 25 تا 160 تن می باشد.
Previous slide
Next slide

سالن پرس (کلاسیک) سنگین

واحد پرس (کلاسیک) سنگین دارای 4دستگاه پرس ضربه ای و هیدرولیک از 250 تا 500 تن می باشد.
ظرفیت (تن) نوع تعداد ابعاد میز (mm) سازنده
500 S/A 1 3160x2100 (ERFURT (GERMANY
400 S/A 1 1760x1000 IRAN
315 S/A 1 2500x1400 (ERFURT (GERMANY
250 S/A 1 2500x1500 TEHRAN MACHINE (IRAN)
Previous slide
Next slide