شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

شکستن رکورد تولید قطعه در بهمن ماه سال 1402

تاریخ: دوشنبه 30-11-1402

 

 

با عنایت و توفیقات الهی و تلاش شبانه روزی تمامی کارگران و پرسنل زحمتکش، شرکت موفق به توان تولید 5،606،301 قطعه در بهمن ماه  1402 دست پیدا نمود و توانست رکورد ظرفیت تولید سال را شکسته و اهداف تعالی سازمانی را به خوبی محقق نماید.