شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو:
هدف از کالیبراسیون در کنترل کیفیت ، اطمینان حاصل کردن از صحت نتایج اندازه گیری می باشد. کالیبراسیون به معنا ، تعیین دقیق ارزش یک واحد اندازه گیری است که بدست می آید.
کنترل کیفیت، منجر به بهبود عملکرد و دقت در تولید قطعات می گردد که  در صورت عدم کالبیره بودن تجهیزات ، نتایج اندازه گیری قابل اعتماد نمی باشد.
فرایندهای ارزیابی از صحت کالیبراسیون :
– ارزیابی تجهیزات کالیبره
– استانداردهای کالیبراسیون
– روش تکرارپذیری
– ثبت نتایج
– اعتبارسنجی از منابع خارجی 
– استانداردها و روش‌های قابل قبول
– آزمون‌های صحت و دقت
– ردیابی و اثبات مسیر
– آموزش و مهارت پرسنل

آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو ، دارای گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ، می باشد.
آزمایشگاه کالیبراسیون GPI با برخورداری از تجهیزات پیشرفته مطابق با استاندارد ISO-17025 توسط متخصصین زبده ، با کیفیت مطلوب ، خدمات کالیبراسیون را به شرکت های قطعه سازی و قالب سازی  ارائه می نماید.
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide