شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

خط مشی شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو

شركت قالب هاي پيشرفته ايران خودرو (GPI)
در راستاي ارتقاء سطح فناوري در صنعت قالب سازي، توليد قطعات و مجموعه‌ها ، برش ورق ، خدمات آزمايشگاه كاليبراسيون و اندازه گيري CMM باهدف دستيابي به بالاترين ميزان رضايت مشتري ، همسو با حفاظت از محيط زيست، ايمني ، بهداشت ، توسعه و مشاركت كاركنان و ذينفعان و انجام به موقع فعاليت ها و پروژه ها رئوس خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود رامتعهد به اجرای اثر بخش آن میداند و به منظور تحقق آرمان فوق رعایت اصول زیر الزامی است :
1.  برآورده كردن الزامات نظام مديريت كيفيت جامع بر مبناي آخرين ويرايش الزامات استاندارهاي IMS و IATF.
2.  استقرار مفاهيم بنيادين سرآمدي و مدل موفقيت پايدار همسو با مديریت استراتژيك كسب و كار و منابع انساني.
3.  برآورده كردن الزامات مشتريان ، الزامات قانوني و ساير الزاماتي كه رعايت آنها از تعهدات شركت است.
4.  يادگيري ، نو آوري و بهبود مستمر در تمامي فرآيندها و معيارها.
5.  گسترش ارتباطات و تعاملات موثر، با كليه ذينفعان از جمله كاركنان، مشتريان و تامين‌كنندگان.
6.  پيشگيري از وقوع موارد زيست محيطي و تامين ايمني و بهداشت شغلي وتلاش در راستاي به حداقل رساندن ضايعات، پيامدهاي زيست محيطي و خطرات ايمني و بهداشت.
7.  تلاش در راستاي پاسخگويي اجتماعي، و حفظ ثبات زيست بوم سازمان در حال و آينده
8.  تلاش در جهت نهادینه کردن افشاگری به عنوان ارزش ، و برقراری رابطه بین افشاگری و عملکرد صحیح کارکنان شرکت
9.  تلاش جهت کاهش ریسک فرایندهای سازمان از طریق اجرای رویکرد مدیریت ریسک
10. استقرار نظام مشارکت و استفاده از خرد جمعی در راستای افزایش اثر بخشی و کارایی ؛ حل مسائل و مشکلات و بهبود فرایندهای سازمان
11. بهبود فرهنگ کیفیت و نظام آراستگی در سازمان از طریق مدیریت و ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان و نیروهای متخصص
12. بهره گیری موثر از ابزار های بازاریابی به منظور توسعه بازار های داخلی و خارجی
 
مديريت شركت قالب های پیشرفته ایران خودرو , خود را نسبت به برآورده كردن انتظارات ذينفعان متعهد دانسته و انتظار دارد تمامي همكاران با درك صحيح خط‌مشي كيفيت يكپارچه ، نقش موثري در دستيابي به اين اهداف ايفا نمايند.