ماشینکاری (CNC) شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

واحد ماشینکاری قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI) با بهره گیری از تکنولوژی و دانش فنی بروز , و انجام مجموعه های از فرایندهای تولیدی مبتنی بر ساخت قطعات با ماشینکاری دستی (Manual) و یا کنترل خودکار (CNC) انجام می دهد .هدف اصلی ایجاد قطعات با حذف مواد اضافی از  قطعه کار برای رسیدن به شکل یا اندازه دلخواه است.

واحد ماشینکاری قالب های پیشرفته ایران خودرو ، نقشه 2D و 3D را از دپارتمان طراحی ، فرایند ساخت را از واحد فرایند ، مواد خام را از واحد برنامه ریزی ساخت ( برش کاری ) دریافت و اقدام به عملیات ماشینکاری مینماید .

ماشینکاری فرز CNC

واحد ماشینکاری فرز CNC دارای 20 اپراتور ماشینکاری  CNC میباشد که مهارت لازم جهت فرایند CAM ( دریافت برنامه از نرم افزار ) را دارا می باشند. 
عملیات ماشینکاری با 3 دستگاه فرز CNC جهت ROUGH MACHINING و 3 دستگاه فرز CNC FINISHING انجام می گردد.(3 فرز از نوع دروازه ای)
دستگاه مدل ابعاد میز (mm) تعداد سازنده
فرز CNC UF-5 3000x1000x750 1 SHW (GERMANY)
فرز CNC UF-42 1000x800x750 1 SHW (GERMANY)
فرز CNC UF-15 700x600x550 1 SHW (GERMANY)
فرز CNC MH2000 1500x600x770 1 MAHO (GERMANY)
فرز CNC FP4MB 490x390x385 1 ماشین سازی تبریز
فرز CNC WF2/10G 1500x1000x750 1 BOKO (GERMANY)
فرز CNC دروازه ای - 5000x2000x1200 1 RUSSIA
فرز CNC دروازه ای - 3000x1800x1000 1 SEKI (JAPAN)
فرز CNC دروازه ای - 4000x2000x800 1 CHINA
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide