شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو (GPI)

پروژه L90

پروژه طراحی وساخت قالبهای قطعات خودرو تندر L90